BM|ENG

Bil Nama No Pelajar Penyelia Tahap Pengajian Status Tajuk Tesis
1 Faezah Ismail P38314 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin MA ALUMNI Media massa dan evolusi pergerakan alam sekitar di Malaysia
2 Khairul Ghufran Kaspin P62594 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor MA ALUMNI Mata pelajaran sejarah dan pembinaan etos bangsa di sekolah: kajian retrospektif pelajar UKM terhadap kurikulum sejarah
3 Ray Ikechukwu Jacob P32857 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin PhD ALUMNI Political manipulations and ethnic conflicts in Northern Nigeria: a case study of Kano and Kaduna
4 Zaini Othman P33292 PM Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman PhD ALUMNI Masyarakat sivil dalam negara demokrasi-hegemoni: kes Malaysia, 1980-2008
5 Solahuddin Ismail P34638 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin PhD ALUMNI Pembangunan dan perubahan pendidikan Islam di Malaysia: satu kajian kes di Kedah, 1800M-2012M
6 Anis Yusal Yusoff P34979 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin PhD ALUMNI Pembangunan negara-bangsa: satu penelitian terhadap polisi awam mengenai perpaduan kaum
7 Charanjit Kaur a/p Darshan Singh P39169 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin PhD ALUMNI Komuniti tekstual: peranan Guru Granth Sahib dalam pembentukan identiti gender dalam kalangan lelaki dan perempuan Sikh
8 Pue Giok Hun P41802 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin PhD ALUMNI Peranakan sebagai fenomena sosial dengan tumpuan kepada komuniti Cina Peranakan di Kelantan
9 Saiyid Radzuwan Syed Sopi P43258 PM Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman PhD ALUMNI Liberal Democratic Party: analisis politik gabungan Jepun (1993-2006)
10 Azizan Zainuddin P50752 PM Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid PhD ALUMNI Dasar Wanita Negara dalam mengarusperdanakan gender: kajian sektor politik dan pekerjaan
11 Azlina Abdullah P53034 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor PhD ALUMNI Kepelbagaian budaya, etnisiti dan budaya korporat: kajian dalam kalangan pekerja PROTON, Malaysia
12 Khairol Anuar Kamri P54767 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor PhD ALUMNI Impak etnisiti, tadbir urus dan etika kerja terhadap kesepaduan sosial Polis DiRaja Malaysia (PDRM)
13 Mohd Mahadee Ismail P62593 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor PhD ALUMNI Sosialisasi politik, etos nasional dan negara-bangsa: kajian pendidikan sivik dan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dalam kalangan mahasiswa Universiti Putra Malaysia (UPM)