BM|ENG

Bil Nama No Pelajar Penyelia Status Tajuk Tesis
1 Ahmad Faiz Yaakob P48415 PM Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid
Meneruskan Pengajian Pengurusan awam baru dan pempolitikan: kajian terhadap pentadbir awam Malaysia
2 Marcella Aloysius P57938 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Conceptualizing food and its place in the Malaysian society
3 Nur Azah Razali P59313 PM Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman
Meneruskan Pengajian NGO dan survival Melayu pasca 2008
4 Ku Hasnan Ku Halim P59314 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Transformasi parti politik di Malaysia: satu kajian terhadap Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)
5 Shazlin Amir Hamzah P59597 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Penjenamaan bangsa: lagu-lagu patriotik popular dan pembinaan jenama Malaysia, 1956-1969
6 Mohd Syariefudin Abdullah P61119 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor
Meneruskan Pengajian Kesepaduan sosial dalam komuniti: kajian kes di kawasan kejiranan Rukun Tetangga (RT) Bangi
7 Hanim Ismail P63210 PM Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid
Meneruskan Pengajian Dasar Pandang ke Timur: acuan dan perubahan ke arah kemajuan
8 Aananthy Thuraisamy P63270 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Cultural influence of international migration: case studies of Indonesian maids within selected Malaysian middle class households
9 Angeline Wong Wei Wei P65252 Prof. Dr. Ong Puay Liu
Meneruskan Pengajian Inter-ethnic engagement and social cohesion in Malaysian indie films
10 Badariah Saibeh P65253 Prof. Dr. Ong Puay Liu
Meneruskan Pengajian Pendidikan di Sabah untuk Kesepaduan Sosial
11 Ummi Munirah Syuhada Mohamad Zan P65255 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor
Meneruskan Pengajian Pembangunan Indeks Kesepaduan Sosial di Malaysia
12 Nurulhuda Mohd Aseri P67963 PM Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman
Meneruskan Pengajian Amalan dan persepsi wasatiyyah di kalangan masyarakat multietnik di Malaysia
13 Serit Anak Banyan P73168 PM Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman
Meneruskan Pengajian Hubungan kekerapan komunikasi antara etnik dengan tahap prejudis terhadap etnik lain dalam kalangan pelajar universiti
14 Badrul Redzuan Abu Hassan P79754 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Wacana parokialisme @ kedaerahan dalam filem Melayu
15 Widad Mat Ali P80613 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor
Meneruskan Pengajian Mengurus pembangunan, tadbir urus dan integrasi nasional dalam Persekutuan Malaysia: kajian kes Sabah
16 Noor Ashikin Said P80773 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Effects of Cultural Diversity in Technology Transfer: an Empirical Study of Malaysia Manufacturing Company
17 Indra Fauzan P81110 PM Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman
Meneruskan Pengajian Demokrasi dan Korupsi Politik di Indonesia pasca Soeharto (tinjauan budaya dan sistem politik Indonesia)
18 Arvin Tajari P81923 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor
Meneruskan Pengajian (Neo)Konservatism dan budaya politik dalam Parti Islam Se-Malaysia (PAS): Kajian pasca pilihanraya umum ke-11
19 Ab Bassit Husain P83556 Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Meneruskan Pengajian Krisis ekonomi politik Malaysia 1997 dan impaknya ke atas budaya politik Melayu: satu analisis sosiologikal
20 Eyo Leng Yan P83557 Prof. Dato' Dr. Teo Kok Seong & Dr. Pue Giok Hun
Meneruskan Pengajian Interaksi sosial dalam seni persembahan tradisional Kelantan: kajian tentang hubungan etnik
21 Mohd Mohiyuddin Mohd Sulaiman P83967 Prof. Dr. Mansor Mohd. Noor
Meneruskan Pengajian Ethnic relations in Myanmar