BM|ENG

Shamsul A.B. (Shamsul Amri Baharuddin) ialah Profesor Antropologi Sosial dan, pada masa ini, Pengarah Pengasas, Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sebelum ini, beliau adalah Dekan, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (1997-1999); Pengarah, Institut Alam Melayu & Tamadun (ATMA) (1999-2007), dan Pengarah Pengasas, Institut Kajian Oksidental (IKON) (2003-07), UKM. Beliau telah menjalankan penyelidikan, menyampaikan kuliah dan menulis mengenai tema "pembangunan ekonomi, budaya dan politik" dengan tumpuan empirikal di rantau Asia Tenggara. Buku yang memenangi anugerah-Nya Dari British untuk Peraturan Bumiputera (1986) kini telah dicetak semula sebanyak dua kali, yang terbaru pada tahun 2004. aktivisme akademik beliau termasuk dilantik sebagai perunding kepada pelbagai kementerian kerajaan Malaysia dan beberapa badan-badan akademik antarabangsa. Advokasi awam beliau termasuk menjadi pengulas media mengenai hal ehwal semasa di Malaysia, di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Untuk pencapaian akademik, beliau telah baru-baru ini, telah dianugerahkan Hadiah Akademik berprestij 2008, daripada Asia Fukuoka Kebudayaan Hadiah. Pada 15 Disember 2010, beliau telah diberi gelaran Profesor Ulung oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.