BM|ENG

Senarai

Tajuk: Sustainable Development Goals and Malaysia Society: Civil Society Perspectives

Penulis: Denison Jayasooria

Tahun: 2016

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Cross Culture Relations of Live-in Indonesian Maids within Selected Malaysian Households

Penulis: Aananthi a/p Thuraisamy

Tahun: 2015

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Jawatankuasa Hubungan Antara Kaun (JHAK) : Sejarah Bermulanya Proses Perkongsian Kuasa

Penulis: Nurshuhada Binti Mohamed

Tahun: 2015

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Keamatan Kemahiran Sivik : Perbandingan Alumni dan Bukan Alumni Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

Penulis: Mohd Mahadee Ismail

Tahun: 2015

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Politics of Language and LAnguage of Politics : Theory and Practice of Nation -of-Intent as articulated in Malaysia

Penulis: Shamsul Amri Baharuddin

Tahun: 2015

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: “Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia”: Satu Kajian tentang Nilai Patriotisme Pelajar berdasarkan Pembelajaran Sejarah

Penulis: Anuar Ahmad, Peter Ling Huo Hang & Nur Atiqah Tang Abdullah

Tahun: 2015

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Consociation in plural society : Accommodating comtemporary Malaysia

Penulis: Kartini Aboo Talib @ Khalid

Tahun: 2014

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: "MAMAKIZATION" Food and Social Cohesion in Malaysia : a Tentative Framework

Penulis: Eric Olmedo Panal

Tahun: 2014

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Moderation and Power Sharing in Malaysia : Accommodation Concept and Practice

Penulis: Kartini Aboo Talib @ Khalid

Tahun: 2014

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Menyelusuri Cabaran Kepelbagaian : Pengalaman Malaysia Terkini

Penulis: Pue Giok Hun

Tahun: 2013

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: The State and Unseen Realms: State Ideology, History in Indonesi

Penulis: Leong Kar Yen

Tahun: 2013

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Building an Inclusive Society on the Foundation of Human Right and Responsibilities

Penulis: Denison Jayasooria

Tahun: 2013

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Setting the Story Straight : Amin Sweeney, Malay Culture, and Malay World

Penulis: James T. Collin

Tahun: 2012

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Kompilasi Beranotasi Mengenai Orang Asli : Bahan Bertulis dalam Bahasa Melayu di UKM

Penulis: Hasan Mat Nor

Tahun: 2012

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Malaysia : The Need for Inclusiveness

Penulis: Denison Jayasooria

Tahun: 2012

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Peranakan as a Social Concept

Penulis: Pue Giok Hun , Shamsul Amri Baharuddin

Tahun: 2012

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: What every Malaysian needs to know about

Penulis: Clive S.Kessler

Tahun: 2012

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Ilmu kolonial dalam pembentukan sejarah intelektual Malaysia : Sebuah pandangan

Penulis: Shamsul Amri Baharuddin

Tahun: 2011

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Managing peace in Malaysia : a case study

Penulis: Shamsul A.B, Anis Y. Yusuf

Tahun: 2011

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Branding Malaysia Through Tourism : When ads permeate our conciouseness, what happens our identity?

Penulis: Shazlin Amir Hamzah

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Expression of Sexuality and Lifestyle in Singapore and Bangkok : a Case Study of Singaporean Homosexual Men

Penulis: Korakit Choomgrant

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Negotiating Islamism : The Experiances of The Muslim Youth Movement of Malaysia

Penulis: Sharifah Zaleha Syed Hassan

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: The Deadliest Free Press In Asia : The Case of The Philippines

Penulis: Elinor Lumbang Boayes

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: The Silent Burden : What it means to be Dyslexic

Penulis: Ong Puay Hoon, Dick Yong, Ong Puay Liu, Ong Puay Tee

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Toward a Second prser Theory of Globalization

Penulis: Jean Sebastien Guy

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Unity in Diversity : The Malaysian Experience

Penulis: Shamsul Amri Baharuddin

Tahun: 2010

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Constraction of Moken Identity in Thailand : A Case Study in Kuraburi

Penulis: Sun Mee Lee

Tahun: 2009

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Shamping A New Africa : What Malaysians Should Know About The Transformation in Africa

Penulis: Eric Shubert Ansah

Tahun: 2009

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Tsunami Politik 2008 dan Hala Tuju Perkembangan Politik MCA : Krisis dan Dilema di sepanjang jalan

Penulis: Thock Ker Pong

Tahun: 2009

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Many Ethnicities, Many Culture, One Nation : The Malaysian Experiance

Penulis: Shamsul Amri Baharuddin

Tahun: 2008

Abstrak:

Perincian>>

Tajuk: Ethnic Relation : an International Perspective on the Malaysia Initiative of 2007

Penulis: Michael Benton

Tahun: 2007

Abstrak:

Perincian>>